• 91 434 08 92
  • ul. Adama Mickiewicza 12/3, Szczecin
    Dzisiaj kancelaria jest zamknięta

Informujemy, iż dnia 5 lipca 2021 r. nastąpiła zmiana adresu kancelarii komornika na: 70-384 Szczecin, ul. Adama Mickiewicza 12/3.

Z uwagi na panujące zagrożenie związane z COVID-19 zalecamy kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Obwieszczenia

Wszystkie zaplanowane licytacje

Komornik Sądowy w celu wyegzekwowania należności wierzyciela może prowadzić egzekucję z majątku dłużnika w tym należących do niego ruchomości (samochodów, maszyn i urządzeń, sprzętu RTV, AGD) i nieruchomości (dom, mieszkanie). Zajęte w toku postępowania mienie dłużnika sprzedawane jest na licytacji komorniczej.

Obecnie nie zaplanowano żadnej licytacji.