• 91 434 08 92
  • Plac Batorego 3, Szczecin
    Dzisiaj otwarte: 08:00 - 16:00


Obwieszczenia

Wszystkie zaplanowane licytacje

Komornik Sądowy w celu wyegzekwowania należności wierzyciela może prowadzić egzekucję z majątku dłużnika w tym należących do niego ruchomości (samochodów, maszyn i urządzeń, sprzętu RTV, AGD) i nieruchomości (dom, mieszkanie). Zajęte w toku postępowania mienie dłużnika sprzedawane jest na licytacji komorniczej.

29.10.2018 r.


o godz. 11:00
Pierwsza licytacja udziału 1/2 we własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 70-343 Szczecin, Aleja Bohaterów Warszawy 91B/3, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00195057/9