• 91 434 08 92
  • Plac Batorego 3, Szczecin
    Dyżur telefoniczny: 09:00 - 15:00
    Dzisiaj otwarte: 08:00 - 16:00

Informujemy, że w dniu 21 czerwca 2019 r. (piątek) kancelaria komornicza będzie nieczynna.

Obwieszczenia

Wszystkie zaplanowane licytacje

Komornik Sądowy w celu wyegzekwowania należności wierzyciela może prowadzić egzekucję z majątku dłużnika w tym należących do niego ruchomości (samochodów, maszyn i urządzeń, sprzętu RTV, AGD) i nieruchomości (dom, mieszkanie). Zajęte w toku postępowania mienie dłużnika sprzedawane jest na licytacji komorniczej.

01.07.2019 r.


o godz. 13:00
Nieruchomość lokalowa mieszkalna położona w Szczecinie, przy ul. Wilków Morskich 5a/2 - LICYTACJA ODWOŁANA!

15.07.2019 r.


o godz. 13:00
Nieruchomość lokalowa położona w Szczecinie przy ul. Mazurskiej 45/7 o pow. uży. 27,33 m2

29.07.2019 r.


o godz. 11:00
Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: Szczecin, Pobożnego 12/1, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00179439/3