• 91 434 08 92
  • Plac Batorego 3, Szczecin
    Dyżur telefoniczny: 09:00 - 15:00
    Dzisiaj otwarte: 08:00 - 16:00

Z uwagi na panujące zagrożenie związane z COVID-19 zalecamy kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Obwieszczenia

Wszystkie zaplanowane licytacje

Komornik Sądowy w celu wyegzekwowania należności wierzyciela może prowadzić egzekucję z majątku dłużnika w tym należących do niego ruchomości (samochodów, maszyn i urządzeń, sprzętu RTV, AGD) i nieruchomości (dom, mieszkanie). Zajęte w toku postępowania mienie dłużnika sprzedawane jest na licytacji komorniczej.

29.01.2021 r.


o godz. 10:30
LICYTACJA ODWOŁANA - Pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej, położonej w Szczecinie przy ulicy Małopolskiej 55/22. Lokal mieszkalny oznaczony jest w księdze wieczystej KW nr SZ1S/00081436/8

29.01.2021 r.


o godz. 12:00
Pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej, położonej w Szczecinie przy ulicy Chmielewskiego 18C/2a.Lokal mieszkalny oznaczony jest w księdze wieczystej KW nr SZ1S/00186458/4 w Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych.

29.01.2021 r.


o godz. 13:00
LICYTACJA ODWOŁANA - Pierwsza licytacja nieruchomości- garażu nr 1 położonego w Szczecinie przy ulicy Michała Kleofasa Ogińskiego 13-14a o powierzchni użytkowej 17,40m2. Przedmiotowy lokal - garaż nr 1, oznaczony jest w księdze wieczystej KW nr SZ1S/00155134/1 w Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych.