• 91 434 08 92
  • Plac Batorego 3, Szczecin
    Dyżur telefoniczny: 09:00 - 15:00
    Dzisiaj otwarte: 08:00 - 16:00

Z uwagi na panujące zagrożenie związane z COVID-19 zalecamy kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Obwieszczenia

Zaplanowane licytacje nieruchomości

Egzekucję z nieruchomości dłużnika przeprowadza Komornik Sądowy działający przy Sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Komornik Sądowy Łukasz Pauch właściwy jest do prowadzenia egzekucji z nieruchomości położonych we właściwości Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie. Cena wywoławcza na pierwszej licytacji nieruchomości wynosi 3/4 sumy oszacowania, a na drugiej licytacji 2/3 oszacowanej wartości.

19.05.2021 r.


o godz. 09:00
Pierwsza licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, składającej się z działki nr 11/7 o powierzchni 2.587 m2, zabudowanej zabytkową willą o charakterze komercyjnym o powierzchni użytkowej 1.677,10 m2 oraz garażem, położonej przy ul. Matejki 8 w Szczecinie, KW [NKW: SZ1S/00083862/7]