• 91 434 08 92
  • Plac Batorego 3, Szczecin
    Dzisiaj otwarte: 08:00 - 16:00


Obwieszczenia

Zaplanowane licytacje nieruchomości

Egzekucję z nieruchomości dłużnika przeprowadza Komornik Sądowy działający przy Sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Komornik Sądowy Łukasz Pauch właściwy jest do prowadzenia egzekucji z nieruchomości położonych we właściwości Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie. Cena wywoławcza na pierwszej licytacji nieruchomości wynosi 3/4 sumy oszacowania, a na drugiej licytacji 2/3 oszacowanej wartości.

29.10.2018 r.


o godz. 11:00
Pierwsza licytacja udziału 1/2 we własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 70-343 Szczecin, Aleja Bohaterów Warszawy 91B/3, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00195057/9