• 91 434 08 92
  • Plac Batorego 3, Szczecin
    Dyżur telefoniczny: 09:00 - 15:00
    Dzisiaj otwarte: 08:00 - 16:00

Z uwagi na panujące zagrożenie związane z COVID-19 zalecamy kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Obwieszczenia

Zaplanowane licytacje nieruchomości

Egzekucję z nieruchomości dłużnika przeprowadza Komornik Sądowy działający przy Sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Komornik Sądowy Łukasz Pauch właściwy jest do prowadzenia egzekucji z nieruchomości położonych we właściwości Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie. Cena wywoławcza na pierwszej licytacji nieruchomości wynosi 3/4 sumy oszacowania, a na drugiej licytacji 2/3 oszacowanej wartości.

16.09.2020 r.


o godz. 12:00
Pierwsza licytacja, udziałów w wysokości po 1/2 przysługujących dłużnikom w prawie własności nieruchomości położonej: Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich 78/20, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00220069/1

30.09.2020 r.


o godz. 10:00
Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: Szczecin, Gorkiego 35/2 (KW SZ1S/00079137/5). Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 46,08 m2 składa się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju