• 91 434 08 92
  • ul. Adama Mickiewicza 12/3, Szczecin
    Dzisiaj kancelaria jest zamknięta

Informujemy, iż dnia 5 lipca 2021 r. nastąpiła zmiana adresu kancelarii komornika na: 70-384 Szczecin, ul. Adama Mickiewicza 12/3.

Z uwagi na panujące zagrożenie związane z COVID-19 zalecamy kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Obwieszczenia

Zaplanowane licytacje nieruchomości

Egzekucję z nieruchomości dłużnika przeprowadza Komornik Sądowy działający przy Sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Komornik Sądowy Łukasz Pauch właściwy jest do prowadzenia egzekucji z nieruchomości położonych we właściwości Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie. Cena wywoławcza na pierwszej licytacji nieruchomości wynosi 3/4 sumy oszacowania, a na drugiej licytacji 2/3 oszacowanej wartości.

Obecnie nie zaplanowano żadnej licytacji nieruchomości.