• 91 434 08 92
  • Plac Batorego 3, Szczecin
    Dyżur telefoniczny: 09:00 - 15:00
    Dzisiaj otwarte: 08:00 - 17:00

Informujemy o ograniczeniu, do odwołania, obsługi bezpośredniej petentów w kancelarii komornika w ten sposób, że dopuszcza się jedynie obecność osób wezwanych lub zawiadomionych o wyznaczonych czynnościach egzekucyjnych. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy kancelarii, a pisma i wnioski należy składać w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego. Zalecamy kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Obwieszczenia

Zaplanowane licytacje nieruchomości

Egzekucję z nieruchomości dłużnika przeprowadza Komornik Sądowy działający przy Sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Komornik Sądowy Łukasz Pauch właściwy jest do prowadzenia egzekucji z nieruchomości położonych we właściwości Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie. Cena wywoławcza na pierwszej licytacji nieruchomości wynosi 3/4 sumy oszacowania, a na drugiej licytacji 2/3 oszacowanej wartości.

Obecnie nie zaplanowano żadnej licytacji nieruchomości.