• 91 434 08 92
  • Plac Batorego 3, Szczecin
    Dzisiaj kancelaria jest zamknięta

Kontakt telefoniczny z kancelarią komornika jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00.
Z uwagi na panujące zagrożenie związane z COVID-19 zalecamy kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Obwieszczenia

Zaplanowane licytacje nieruchomości

Egzekucję z nieruchomości dłużnika przeprowadza Komornik Sądowy działający przy Sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Komornik Sądowy Łukasz Pauch właściwy jest do prowadzenia egzekucji z nieruchomości położonych we właściwości Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie. Cena wywoławcza na pierwszej licytacji nieruchomości wynosi 3/4 sumy oszacowania, a na drugiej licytacji 2/3 oszacowanej wartości.

11.01.2021 r.


o godz. 13:30
Pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Szczecinie przy ulicy Odzieżowej 12b/38

11.01.2021 r.


o godz. 12:00
Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Szczecinie przy ulicy Królowej Jadwigi nr 32/19 o powierzchni użytkowej 39,70 m2 KW nr SZ1S/00117401/6

15.01.2021 r.


o godz. 12:00
Pierwsza licytacja nieruchomości w  celu zniesienia współwłasności nieruchomości  położonej: 70-230 Szczecin, Jana Henryka Dąbrowskiego 4/23, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00151218/6

15.01.2021 r.


o godz. 09:00
Pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej, położonej w Szczecinie przy ulicy Cegielskiego 21/14 KW nr SZ1S/00171273/5

15.01.2021 r.


o godz. 10:30
Pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej, położonej w Szczecinie przy ulicy Jagiellońskiej 67a/6 KW nr SZ1S/00155516/3

29.01.2021 r.


o godz. 10:30
Pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej, położonej w Szczecinie przy ulicy Małopolskiej 55/22. Lokal mieszkalny oznaczony jest w księdze wieczystej KW nr SZ1S/00081436/8