• 91 434 08 92
  • ul. Adama Mickiewicza 12/3, Szczecin
    Dzisiaj kancelaria jest zamknięta

Informujemy, iż dnia 5 lipca 2021 r. nastąpiła zmiana adresu kancelarii komornika na: 70-384 Szczecin, ul. Adama Mickiewicza 12/3.

Z uwagi na panujące zagrożenie związane z COVID-19 zalecamy kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wniosek egzekucyjny

Jak wszcząć postępowanie komornicze?

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego wymaga złożenia lub przesłania przez wierzyciela tytułu wykonawczego oraz stosownego wniosku egzekucyjnego do kancelarii. Poniżej udostępniono narzędzie ułatwiające wypełnienie wniosku oraz formularze do pobrania, które ułatwią Państwu wszczęcie postępowania komorniczego. Formularze są również dostępne w formie papierowej w sekretariacie kancelarii, co oznacza, że mogą zostać wypełnione z pomocą pracowników bezpośrednio w kancelarii komorniczej.

WYPEŁNIJ WNIOSEK

Wypełnij wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem naszej strony internetowej, bądź pobierz formularz do ręcznego wypełnienia.

WYDRUKUJ I PODPISZ WNIOSEK

Wydrukowany wniosek egzekucyjny należy własnoręcznie podpisać przed złożeniem w kancelarii komorniczej celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

ZŁÓŻ WNIOSEK W KANCELARII

Wypełniony wniosek należy złożyć lub przesłać wraz z tytułem wykonawczym w oryginale do kancelarii Komornika w Szczecinie Łukasza Pauch.

WYPEŁNIJ WNIOSEK EGZEKUCYJNY

Wnioski do pobraniaWniosek o wszczęcie egzekucji
Wniosek o eksmisję
Wniosek o zabezpieczenie
Oświadczenie o wyborze komornika
Zlecenie poszukiwania majątku