• 91 434 08 92
  • Plac Batorego 3, Szczecin
    Dyżur telefoniczny: 09:00 - 15:00
    Dzisiaj otwarte: 08:00 - 16:00


Rewir Komornika Sądowego

Właściwość komornika w postępowaniu egzekucyjnym

Komornik Sądowy prowadzi kancelarię komorniczą w obszarze właściwości sądu rejonowego, przy którym został powołany, jednakże Komornik może prowadzić egzekucję świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych poza granicami swojej właściwości, a więc na terenie całego kraju z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Komornik Sądowy może działać na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru, Komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Dokonując wyboru Komornika, wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji należy złożyć oświadczenie na piśmie, że korzysta się z prawa wyboru Komornika.

Komornik Szczecin – Centrum Łukasz Pauch prowadzi kancelarię komorniczą w rewirze Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie, przy którym został powołany. Do egzekucji z nieruchomości położonych we właściwości Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie właściwi pozostają tylko i wyłącznie komornicy sądowi działający przy tym Sądzie.Istotne informacje

Księgi wieczyste dla wszystkich nieruchomości położonych w obszarze całego miasta Szczecin, a więc również dla nieruchomości położonych w rewirze Szczecin – Centrum są prowadzone przez X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. Do skutecznego zajęcia nieruchomości, a co za tym idzie również skutecznego przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego niezbędne jest złożenie sprawy do właściwego komornika sądowego.Pobierz oświadczenie o wyborze komornika

Oświadczenie o wyborze komornika