• 91 434 08 92
  • ul. Adama Mickiewicza 12/3, Szczecin
    Dyżur telefoniczny: 09:00 - 15:00
    Dzisiaj otwarte: 08:00 - 15:00


Rewir Komornika Sądowego

Właściwość komornika w postępowaniu egzekucyjnym

Komornik Sądowy prowadzi kancelarię komorniczą w obszarze właściwości sądu rejonowego, przy którym został powołany, jednakże komornik może prowadzić egzekucję świadczeń pieniężnych poza granicami swojej właściwości. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości i spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, a także spraw o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości oraz o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy. W przypadku wyboru, Komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Dokonując wyboru Komornika, wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji należy złożyć oświadczenie na piśmie, że korzysta się z prawa wyboru Komornika.

Komornik Szczecin – Centrum Łukasz Pauch prowadzi kancelarię komorniczą w rewirze Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie, przy którym został powołany. Do egzekucji z nieruchomości położonych we właściwości Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie właściwi pozostają tylko i wyłącznie komornicy sądowi działający przy tym Sądzie.Istotne informacje

Księgi wieczyste dla wszystkich nieruchomości położonych w obszarze całego miasta Szczecin, a więc również dla nieruchomości położonych w rewirze Szczecin – Centrum są prowadzone przez X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. Do skutecznego zajęcia nieruchomości, a co za tym idzie również skutecznego przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego niezbędne jest złożenie sprawy do właściwego komornika sądowego.Pobierz oświadczenie o wyborze komornika

Oświadczenie o wyborze komornika