• 91 434 08 92
  • ul. Adama Mickiewicza 12/3, Szczecin
    Dyżur telefoniczny: 09:00 - 15:00
    Dzisiaj otwarte: 08:00 - 15:00


Wypełnij wniosek

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Poniżej znajduje się formularz ułatwiający przygotowanie wniosku egzekucyjnego. Do wypełnionego i podpisanego wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego należy dołączyć w oryginale tytuł wykonawczy na podstawie którego będzie prowadzone postępowanie. Przygotowane w ten sposób dokumenty należy złożyć w kancelarii Komornika Sądowego w Szczecinie Łukasza Pauch.

Dane wierzyciela
Wierzyciel
Adres
Numer domu
Numer lokalu
Kod pocztowy
Miasto
NIP *
PESEL *
REGON *
KRS *
Numer telefonu **
*  Wymagane jest wskazanie przynajmniej jednego identyfikatora wierzyciela.
**  Dane nieobowiązkowe.

Dane dłużnika
Dłużnik
Adres
Numer domu
Numer lokalu
Kod pocztowy
Miasto
NIP *
PESEL *
REGON *
KRS *
Imiona rodziców **
Numer telefonu **
*  Wymagane jest wskazanie przynajmniej jednego identyfikatora dłużnika.
**  Dane nieobowiązkowe.

Tytuł wykonawczy
Tytuł wykonawczy
Tytuł z dnia
Sygnatura akt / tytułu wykonawczego

Egzekwowane należności
Rachunek bankowy wierzyciela
Numer rachunku bankowego na który zostaną przekazane wyegzekwowane kwoty
Nazwa banku

Dodatkowe informacje o dłużniku