• 91 434 08 92
  • ul. Adama Mickiewicza 12/3, Szczecin
    Dyżur telefoniczny: 09:00 - 15:00
    Dzisiaj otwarte: 08:00 - 15:00

Informujemy, iż dnia 5 lipca 2021 r. nastąpiła zmiana adresu kancelarii komornika na: 70-384 Szczecin, ul. Adama Mickiewicza 12/3.

Z uwagi na panujące zagrożenie związane z COVID-19 zalecamy kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kancelaria w Szczecinie

Komornika Sądowego Łukasza Pauch

Komornik Sądowy Łukasz Pauch prowadzi kancelarię przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie. Komornik zajmuje się wykonywaniem czynności egzekucyjnych w sprawach cywilnych oraz innych czynności przekazanych na podstawie odrębnych przepisów.

WYPEŁNIJ WNIOSEK EGZEKUCYJNY SKONTAKTUJ SIĘ Z KANCELARIĄ

Postępowanie egzekucyjne

Jak wszcząć postępowanie egzekucyjne?

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego wymaga złożenia lub przesłania przez wierzyciela tytułu wykonawczego oraz stosownego wniosku egzekucyjnego do kancelarii Komornika w Szczecinie Łukasza Pauch.

WYPEŁNIJ WNIOSEK

Wypełnij wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem naszej strony internetowej, bądź pobierz formularz do ręcznego wypełnienia.

WYDRUKUJ I PODPISZ WNIOSEK

Wydrukowany wniosek egzekucyjny należy własnoręcznie podpisać przed złożeniem w kancelarii komorniczej celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

ZŁÓŻ WNIOSEK W KANCELARII

Wypełniony wniosek należy złożyć lub przesłać wraz z tytułem wykonawczym w oryginale do kancelarii Komornika w Szczecinie Łukasza Pauch.

WYPEŁNIJ WNIOSEK EGZEKUCYJNYPOBIERZ WNIOSKI