• 91 434 08 92
  • Plac Batorego 3, Szczecin


Komornik Sądowy w Szczecinie Łukasz Pauch

Komornik Sądowy Łukasz Pauch w Szczecinie działa na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej. Komornik zajmuje się wykonywaniem czynności egzekucyjnych w sprawach cywilnych, ale wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów.

ZOBACZ AKTUALNE LICYTACJE

Czynności wykonywane przez Komornika


Komornik może prowadzić egzekucję m.in. z dochodów dłużnika (wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty), rachunku bankowego, ruchomości (samochodów, maszyn i urządzeń, sprzętu RTV, AGD), nieruchomości (dom, mieszkanie) oraz wierzytelności i innych praw majątkowych dłużnika. Komornik ma prawo przymusowego otwarcia mieszkania, firmy lub

innego lokalu zajmowanego przez dłużnika, przeszukania pomieszczeń, jak również przeszukania rzeczy dłużnika, a nawet odzieży, którą dłużnik ma na sobie. Komornik Sądowy Łukasz Pauch prowadzi kancelarię komorniczą w rewirze Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie, przy którym został powołany.  • 59 1090 2268 0000 0001 2601 6758
  • Bank Zachodni WBK S. A.